Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Mobilităţi personal didactic şi nedidactic

 

 

Granturi Erasmus+ de predare şi formare pentru personalul UAB


Aplicaţia online http://erasmus.uab.ro/index.php?pagina=-&id=12&l=ro este deschisă în perioada 7-18 octombrie 2021.
Mobilităţile disponibile în cadrul contractului 2020 KA103-078312 (dată încheiere 31 mai 2023):
PREDARE total 83 mobilităţi distribuite în comisia de management astfel:
  • FIF  – 14 granturi 
  • FSE  – 12 granturi 
  • FSEI  – 19 granturi 
  • FDSS  – 27 granturi 
  • FTO – 11 granturi 

(procentual, în funcţie de numărul de cadre didactice titulare pe facultăţi)


FORMARE: din totalul de 73 mobilităţi au fost distribuite de către comisia de management astfel:
- 55 mobilităţi pentru cadrele didactice
- 18 mobilităţi pentru cadrele didactice auxiliare şi personal nedidactic
Mobilităţile disponibile în cadrul contractului 2020 KA107-078583 (dată încheiere 31 iulie 2022):

Mobilităţi neimplementate, disponibile, în cadrul contractului financiar 2019 KA103-061422 (dată încheiere 31 mai 2022): 

-2 mobilităţi predare –  alocate la Facultatea de Istorie şi Filologie 

- 4 mobilităţi formare - alocate personalului didactic auxiliar şi personalului administrativ 

 

Mobilităţi neimplementate în cadrul contractului financiar 2019 KA107-062793 (dată încheiere 31 iulie 2022): 

-1 mobilitate formare la una din universităţile partenere din Bosnia şi Herţegovina, pentru cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare/personal nedidactic


Vă reamintim, conform art. 53, al. 4 din Regulament, "pot depune candidaturi doar cadrele didactice care au completate la zi fişele de disciplină în limba engleză  aferente cursurilor predate în cadrul UAB, pe platforma international.uab.ro".
De asemenea, pentru mobilităţile de predare atragem atenţia asupra următoarelor articole din Regulament:

Art. 52, al.4: Acţiunile de mobilitate pentru predare se vor desfăşura în instituţii de prestigiu din străinătate, în cadrul instituţiilor cu care UAB are parteneriate strategice, sau care se înscriu în politicile privind internaţionalizarea implementate de către conducerea UAB. În cazul în care un cadru didactic implementează mai mult de o mobilitate de predare, pe parcursul unui an academic, acestea se implementează obligatoriu în instituţii de prestigiu din străinătate conform procedurii operaţionale privind încheierea acordurilor bilaterale instituţionale (aveţi aici lista instituţiilor de prestigiu, conform ordinului ME, cu care UAB are acord de cooperare Erasmus la data actuală).

Astfel, mobilităţile de predare se pot implementa:
  • în instituţii de prestigiu din străinătate
  • în cadrul instituţiilor cu care UAB are parteneriate strategice sau care se înscriu în politicile privind internaţionalizarea implementate de către conducerea UAB
Pentru a identifica instituţiile de prestigiu, conform procedurii PO-CRI-01 menţionată în articolul 52.,al. 4, universitatea la care se va implementa mobilitatea de predare trebuie să se regăsească fie pe lista care se regăseşte în ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5665/30.09.2021 (ataşat) fie într-unul din ranking-urile din Anexa 1 la procedură (anexa aici).

Ranking-urile cu link-urile aferente:
1. Academic Ranking of World Universities (Shanghai) http://www.shanghairanking.com/  

2. Center for World University Ranking (CWUR) https://cwur.org/  

3. Leiden Ranking (Leiden) https://www.leidenranking.com/  

4. QS World University Ranking (QSWorld) https://www.topuniversities.com/  

5. Round University Ranking (RUR) https://roundranking.com/  

6. SCImago Institutions Rankings World Report (SCImago) https://www.scimagoir.com/  

7. The Times Higher Education World University Rankings (Times)  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings  

8. Clarivate Analytics Innovative University Ranking (CA)  https://www.reuters.com/innovative-universities-2019  

9. US News and World Report–Global Ranking (USN&W) https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings  

10. University Ranking by Academic Performance (URAP) https://www.urapcenter.org/  

11. QS EECA University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021  


Pentru mobilităţile de formare ale cadrelor didactice şi personalului de cercetare, cf. art. 75. al.1, granturile se alocă pentru participarea la acţiuni de "mobilitate de formare în cadrul instituţiilor de prestigiu din străinătate, conform ordinului Ministerului Educaţiei privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din străinătate" (ordinul nr. 5665/30.09.2020, ataşat). Mobilităţile de formare se pot implementa la oricare universitate enumerată în ordinul ME (aici), chiar dacă UAB nu are acord interinstituţional semnat cu aceasta (în baza invitaţiei nominale din partea universităţii gazdă).

Aplicaţiile se completează în limba engleză (cu excepţia candidaţilor care predau în cadrul UAB în alte limbi străine, respectiv limba franceză sau limba germană) link aplicaţie: http://erasmus.uab.ro/

Calendar selecţie:
7-18 octombrie 2021 completarea aplicaţiilor (formularul de aplicaţie se printează şi se aduce semnat la Biroul Erasmus+).
Interviuri:
21-29 octombrie 2021.

Mobilităţile de formare ale personalului didactic auxiliar, administrativ şi nedidactic se implementează pentru acţiuni de mobilitate în cadrul Erasmus Staff Training Week, International Weeks, târguri de mobilitate, workshop-uri de formare ş.a, (art. 75, alin. 2 din regulamentul privind implementarea programului Erasmus+), în cadrul unor instituţii cu care UAB are parteneriate strategice, dar mai ales în cadrul universităţilor care îndeplinesc criteriile procedurii PO_CRI_01 şi se regăsesc în ultimii 5 ani pe lista ranking-uri academice:

 

1. Academic Ranking of World Universities (Shanghai) http://www.shanghairanking.com/  

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) is recognized as the precursor of global university rankings and the most trustworthy one. ARWU presents the world"s top 1000 research universities annually based on transparent methodology and objective third-party data.
www.shanghairanking.com

2. Center for World University Ranking (CWUR) https://cwur.org/  

The Center for World University Rankings (CWUR) is a leading consulting organization and publisher of the largest academic ranking of global universities.
cwur.org

3. Leiden Ranking (Leiden) https://www.leidenranking.com/  

The CWTS Leiden Ranking 2021 offers important insights into the scientific performance of over 1200 major universities worldwide. Select your preferred indicators, generate results, and explore the performance of universities.
www.leidenranking.com

4. QS World University Ranking (QSWorld) https://www.topuniversities.com/  

5. Round University Ranking (RUR) https://roundranking.com/  

Round University Ranking (RUR) is a world university ranking, which measures performance of 1150 leading world universities by 20 indicators across 4 key missions: teaching, research, international diversity and financial sustainability.
roundranking.com

6. SCImago Institutions Rankings World Report (SCImago) https://www.scimagoir.com/  

SCImago Institutions Rankings is a classification of academic and research-related institutions ranked by a composite indicator that combines three different sets of indicators based on research performance, innovation outputs and societal impact measured by their web visibility.
www.scimagoir.com

7. The Times Higher Education World University Rankings (Times)  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings  

THE (Times Higher Education) has been providing trusted performance data on universities for students and their families, academics, university leaders, governments and industry, since 2004.We create university rankings to assess university performance on the global stage and to provide a resource for readers to understand the different missions and successes of higher education institutions.
www.timeshighereducation.com

8. Clarivate Analytics Innovative University Ranking (CA)  https://www.reuters.com/innovative-universities-2019  

9. US News and World Report–Global Ranking (USN&W) https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings  

See the US News ranking for the top universities in the world. The Best Global Universities list includes schools from the USA, Canada, Asia, Europe and more.
www.usnews.com

10. University Ranking by Academic Performance (URAP) https://www.urapcenter.org/  

Useful links. World Rankings (2019-2020) Field Based Ranking (2018-2019) DROP US NOTE! Methodology © 2020 URAP Research Laboratory. All rights reserved.
www.urapcenter.org

11. QS EECA University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021  

 


Vă aducem la cunoştinţă că Regulamentul mobilităţilor Erasmus+ şi procedura de implementare a mobilităţilor au fost modificate şi aprobate în Senatul UAB din data de 29 septembrie 2021.

 


Regulamentul privind implementarea programului Erasmus+, aprobat în Senatul UAB în 29 septembrie 2021

 

Procedura operaţională privind implementarea programului Erasmus+, aprobată în Senatul UAB în 29 septembrie 2021

 

Ordinul nr. 5665/30.09.2020, privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state

 

Aplicaţiile se completează în limba engleză (cu excepţia candidaţilor care predau în cadrul UAB în alte limbi străine, respectiv limba franceză sau limba germană)


Accesează aici linkul pentru a completa formularul de aplicaţie online (aplicaţia este deschisă pentru sesiunea octombrie 2021 în perioada 7-18 octombrie 2021) http://erasmus.uab.ro/


Link  unde universităţile publică Staff Training and Teaching Week / International Weeks  http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Selecţii din Regulamentul mobilităţilor:

Art. 52, al. 2: Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic poate beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar, însă, dacă există mobilităţi nealocate şi se impune ca acestea să fie realizate pentru a nu returna granturile, sau în cazul în care există suplimentări de fonduri pentru noi selecţii, in cazul mobilităţilor de predare se pot acorda mai mult de 2 stagii de mobilitate unui candidat, prioritar acelor candidaţi care au contribuit la atragerea studenţilor Erasmus+ către mobilităţile outgoing cât şi la atragerea studenţilor incoming şi care au participat activ la promovarea şi dezvoltarea internaţionalizării UAB.

Art. 54, al.4: Acţiunile de mobilitate pentru predare se vor desfăşura în instituţii de prestigiu din străinătate, în cadrul instituţiilor cu care UAB are parteneriate strategice, sau care se înscriu în politicile privind internaţionalizarea implementate de către conducerea UAB. În cazul în care un cadru didactic implementează mai mult de o mobilitate de predare, pe parcursul unui an academic, acestea se implementează obligatoriu în instituţii de prestigiu din străinătate conform procedurii operaţionale privind încheierea acordurilor bilaterale instituţionale.

Pentru mobilităţile de formare ale cadrelor didactice şi personalului de cercetare, cf. art. 75. al.1, granturile se alocă pentru participarea la acţiuni de "mobilitate de formare în cadrul instituţiilor de prestigiu din străinătate, conform ordinului Ministerului Educaţiei privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din străinătate" (ordinul nr. 5665/30.09.2020)

Art. 75, al. 2: personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, mobilităţile de formare se acordă pentru participarea la evenimente internaţionale (Staff Training Week, International week, târguri de mobilitate, workshop-uri de formare, ş.a)


Emails- universitati partenere

Ghidul Erasmus+ 2020
Ghidul Erasmus+ 2019
Ghidul Erasmus+ 2018
Bareme aplicabile pentru transport şi subzistenţă KA103 si KA107 2018 si 2019
Link calculator distanţe https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Listă universităţi partenere - Erasmus+ UE - mobilităţi predare - 2021
Listă universităţi partenere - Erasmus+ UE - mobilităţi formare - 2021