Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Mobilităţi personal didactic şi nedidactic

Regulamentul mobilităţilor Erasmus - aprobat Senat 20 februarie 2019Accesează aici linkul pentru a completa formularul de aplicaţie online

 


 

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU PARTICIPANŢI

 

ANUNŢ COMPETIŢIE MOBILITĂŢI PREDARE ŞI FORMARE PENTRU CADRE DIDACTICE

 

În baza acordurilor bilaterale ERASMUS+ încheiate de către Universitatea noastră cu instituţii partenere din UE, vă informăm că am deschis a treia competiţie pentru granturile de predare şi formare a cadrelor didactice.

           Pentru contractul financiar Erasmus+ 2017 KA103 UE (mobilităţi care se pot efectua până la data de 31 mai 2019), mai sunt disponibile 8 mobilităţi de predare (2 mobilităţi FIF, 1 mobilitate FSE, 3 mobilităţi FDSS, 2 mobilităţi FTO) şi 2 granturi pentru acţiuni de mobilitate de formare a cadrelor didactice (STT).

                      

            De asemenea, pentru contractul financiar Erasmus+ 2018 KA103 UE (mobilităţi care se pot efectua până la data de 31 mai 2020), mai sunt disponibile 4 mobilităţi de predare (1 mobilitate FIF, 3 mobilităţi FDSS).

Dosarele pot fi depuse în perioada 21-28 februarie 2019, interviurile pentru selecţie urmând a avea loc în perioada 1 -5 martie 2019.

Menţionăm că, în acord cu Regulamentul Erasmus+ aprobat în şedinţa Senatului din data de 20.02.2019, art.4, un candidat „poate beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar, însă, dacă există mobilităţi nealocate şi se impune ca acestea să fie realizate pentru a nu returna granturile, se pot acorda mai mult de 2 stagii de mobilitate unui candidat”.


Vă reamintim că dosarul de candidatură este compus din formularul de aplicaţie care se completează online, accesând contul personal la linkul   http://erasmus.uab.ro/ (formular care, după completare, se printează, semnează şi se predă la Biroul Erasmus).

 

Rezultate selectie cadre didactice - 23-24 aprilie 2019


Rezultate mobilităţi de formare ICM

Rezultate mobilităţi de predare FIF

Rezultate mobilităţi de predare FSE

Rezultate mobilităţi de predare FSEI

 

Rezultate selectie cadre didactice auxiliare şi personal administrativ - 23 aprilie 2019

Rezultate mobilităţi de formare ICM cadre didactice auxiliare şi personal administrativ

 

Rezultate selectie cadre didactice - 5 martie 2019

FIF

FSEI

FDSS

FSE

Formare cadre didactice

Rezultate selecţii cadre didactice

Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cadre didactice, mobilităţi ICM de predare

 

Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cadre didactice, mobilităţi KA103 de formare contract financiar 2017-2019


Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cadre didactice, mobilităţi KA103 de formare contract financiar 2018-2020

 

Rezultate comisia Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 04.02.2019

 

Rezultate comisia Facultăţii de Istorie şi Filologie 06.02.2019


Rezultate comisia Facultăţii de Ştiinţe Economice 06.02.2019

 

Rezultate selecţii cercetători, personal didactic auxiliar şi personal administrativ

 


Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cercetători, cadre didactice auxiliare şi personal administrativ, mobilităţi KA103 de formare contract financiar 2017-2019


Rezultate selecţii personal didactic auxiliar şi administrativ

Rezultate selecţie personal didactic auxiliar şi administrativ Mobilităţi Erasmus+ UE


Rezultate selecţie personal didactic auxiliar şi administrativ Mobilităţi ICM

 

Rezultate selecţii cadre didactice - comisiile facultăţilor:

Facultatea de Istorie şi Filologie


Facultatea de Ştiinţe Economice


Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti


Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale


Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Rezultate selecţii cadre didactice - comisia centrală:


Rezultate selecţie cadre didactice - mobilităţi de predare ICM


Rezultate selecţie cadre didactice - mobilităţi de formare ICM


Rezultate selecţie cadre didactice - mobilităţi de formare Erasmus+ UE


Notă: Participanţii care au depus mai mult de 2 aplicaţii, se vor regăsi admişi pe maxim 2 liste. De asemenea, participanţii care au mobilităţi de realizat de la selecţiile anterioare, se vor regăsi admişi pe maxim o listă (în cazul în care au o mobilitate de realizat) sau rezervă pe listele pe care mobilitatea ar putea fi eligibilă. Conform regulamentului mobilităţilor pe care îl regăsiţi pe această pagină mai sus, angajaţii au dreptul la maxim 2 mobilităţi pe an universitar, iar din acestea 2, pentru cadrele didactice, cel puţin una trebuie să fie de predare.

ANUNŢ SELECŢIE ERASMUS+ PREDARE ŞI FORMARE SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2018

 

 

Program de predare - Staff mobility agreement for teaching


Program de formare - Staff mobility agreement for training


Listă acorduri bilaterale pentru mobilităţi de predare - actualizat 21.01.2019


Listă acorduri bilaterale pentru mobilităţi de formare - actualizat 21.01.2019


Listă mobilităţi de predare şi formare ICM 2018-2019

 


Componenţa comisiilor de selecţie