Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014, prin acţiunea Proiecte de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi finanţează mobilităţi ale studenţilor şi ale personalului didactic şi nedidactic din universităţile din Romania, posesoare a Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană.

 

Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi  SEE de predare conţine:

 • formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;
 • curriculum vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;
 • o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;
 • invitaţie pentru efectuarea mobilităţii în scop de predare de la instituţia gazdă (pentru cel puţin una dintre cele 3 opţiuni);
 • scrisoare de recomandare din partea conducătorului direct;
 • atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional);
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);
 • copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);
 • propunere program de predare la instituţia gazdă, în limbă străină;
 • scorul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării, cu descrierea sintetică a activităţii.
 • lista nominală cursurilor predate studenţilor incoming Erasmus pe parcursul ultimilor doi ani academici;
 • plan de valorificare a stagiului de predare.

 

Dosarul de candidatură pentru mobilităţi de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic pentru SEE, conţine:

 • formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;
 • Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;
 • o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;
 • scrisoare de recomandare din partea conducătorului direct;
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);
 • copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);
 • propunere program iniţial de formare;
 • plan de valorificare a stagiului de formare.