Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale

 

 

Mobilităţile finanţate prin Mecanismul financiar SEE pentru cadrele didactice, didactice auxiliare sau personal nedidactic pot fi efectuate doar o singură dată pe perioada de implementare a programului în România, astfel o persoană care a primit un grant în cadrul Apelului ANPCDEFP curent nu mai poate beneficia de un alt grant în cadrul aceluiaşi program.

 


 

     Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi SEE si norvegiene de predare conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează:  • universitatea parteneră aleasă ca destinaţie,
 • motivaţia, 
 • modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ şi SEE cât şi a stagiului ales, 
 • scorul anual de cercetare, 
 • descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ şi SEE incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic, 
 • propunere program de predare (Staff mobility agreement for teaching).  

 

 


 

Dosarul de candidatură pentru mobilităţi SEE şi norvegiene de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează:

 


 • universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, 
 • motivaţia,
 • modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ şi SEE şi a stagiului ales, 
 • descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, 
 • propunere program de formare (Staff mobility agreement for training) .