Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale

CENTRUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

Prorector III 
Coordonator Institutional Erasmus+

Conf. univ. dr. Petru Ştefan IONESCU
petru.ionescu@uab.ro

 

Şef Birou Erasmus, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini

Director delegat CRI

Daniel Mihai MELINTE
bpc@uab.ro
daniel.melinte@uab.ro

 

Consilier relaţii internaţionale

Aura MACARIE
incoming@uab.ro
aura.macarie@uab.ro

 

 

Consilier relaţii internaţionale

Adina Elena PETRESCU
relint@uab.ro
adina.petrescu@uab.ro

 

Consilier relaţii internaţionale

Liliana Daniela TRIFU
erasmus@uab.ro
liliana.trifu@uab.ro