Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014

  •  Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi ţările beneficiare ale finanţării. Instituţia care coordonează în România întreaga programare şi gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program pentru programul de “Burse şi cooperare interinstituţională”, care se adresează în special învăţământului superior.

  •  Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, prin acţiunea Proiecte de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi finanţează mobilităţi ale studenţilor şi ale personalului didactic şi nedidactic din universităţile din Romania posesoare a Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană.

  • Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru studii reprezintă perioada de studiu în străinătate la o instituţie de învăţământ superior (IIS) parteneră. Aceasta poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu.

  • Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru stagii pot fi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior partenere din străinătate sau la un loc de muncă în străinătate, fiind sprijinite pe durata ciclului scurt, primului ciclu, a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea ciclu şi în termen de maxim un an de la absolvire.

  • Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic – cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

  •   Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

Pentru mai multe detalii accesati link-ul urmator:http://eeagrants.org/

 

 

Parteneri:

Nord University