Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021

 

Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul şi Sudul Europei şi statele baltice.


 


Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă.


 


În baza Memorandumurilor de înţelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României şi Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanţate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanţare stabilite, în domeniile:
 • dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii şi tineri în situaţii de risc, drepturile omului
 • energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică
 • dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM
 • sănătate publică
 • cercetare
 • patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural şi cooperare culturală
 • justiţie, servicii corecţionale, combaterea violenţei domestice şi de gen
 • afaceri interne, cooperare poliţienească şi combaterea criminalităţii
 • educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri
 • dialog social şi muncă decentă
 • cetăţenie activă - societate civilă
 • mediu şi schimbări climatice

Totodată, Fondul pentru relaţii bilaterale va finanţa iniţiative de dezvoltare a relaţiilor bilaterale între statele donatoare şi România.

Pentru mai multe detalii accesati link-ul urmator: https://www.eeagrants.ro/despre


 


Parteneri:
Nord University

Norwegian University of Science and Technology