Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Erasmus mobilităţi cu ţări partenere

 

Programul Erasmus+ oferă, începând cu anul academic 2015-2016, posibilitatea cadrelor didactice şi nedicactice din învăţământul superior, precum şi studenţilor din toate cele 3 cicluri de studiu posibilitatea desfăşurării unei acţiuni de mobilitate în ţări partenere (din afara UE şi a ţărilor participante la Program non-UE: Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia şi Turcia), astfel:

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice;

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice;

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ.


Ţările partenere sunt grupate de către Comisia Europeană pe regiuni, marea majoritate a ţărilor lumii fiind eligibile să participe la Program.


În vederea finanţării unui proiect de mobilitate în cadrul acţiunii KA107 – International Credit Mobility, Universităţile participante direct la Program depun o cerere de finanţare la Agenţiile Naţionale, cerere bazată pe acordurile inter-instituţionale cu instituţii de învăţământ superior din ţări partenere.


Fluxurile de mobilitate finanţate, în urma evaluării calitative a cererii de finanţare de către AN, pot fi:

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice outgoing şi incoming;

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice cadre didactice outgoing şi incoming;

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ cadre didactice outgoing şi incoming.


Proiectele International Credit Mobility sunt implementate cu respectarea principiilor Cartei Erasmus+, a regulilor Programului, definite în Ghidul anual Erasmus+ al Comisiei Europene.

 


Erasmus+ICM pentru predare si formare

 

 

 


Accesează aici linkul pentru a completa formularul de aplicaţie online

 


 

 

Program de predare - Staff mobility agreement for teaching


Program de formare - Staff mobility agreement for training


Mobilităţi ICM 2019-2020 - cu universităţi partenere şi număr de zile/mobilitate


 

Mobilităţi studenţi ICM

 

REZULTATE SELECTII STUDENTI MARTIE 2021

 

KA107 Studiu

 

 


Lista acorduri bilaterale studiu Erasmus+ International Credit Mobility 

 

Rezultate selecţie martie 2017 pentru mobilităţi de studiu ICM 2017-2018

 

Rezultate selecţie 31 mai 2017 pentru mobilităţi de studiu ICM 2017-2018