Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Erasmus mobilităţi cu ţări partenere

 

 


Erasmus+ICM pentru predare si formare

CALENDAR SELECŢIE 2021: 7-18 OCTOMBRIE 2021 APLICAŢIILE PE PLATFORMA erasmus.uab.ro

După completarea aplicaţiilor, acestea se printează şi se predau semnate la Centrul de Relaţii Internaţionale. 

CONTRACT 2020 KA107-078583

PREDARE:

- 3 MOBILITĂŢI BOSNIA ŞI HERŢEGOVIA (5 ZILE/MOBILITATE)

- 1 MOBILITATE CHINA (14 ZILE DE MOBILITATE)

- 1 MOBILITATE MOLDOVA (7 ZILE DE MOBILITATE)

- 2 MOBILITĂŢI MUNTENEGRU (5 ZILE DE MOBILITATE)

- 1 MOBILITATE RUSIA (5 ZILE DE MOBILITATE)

FORMARE:

- 2 MOBILITĂŢI BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA (5 ZILE/MOBILITATE)

- 1 MOBILITATE MOLDOVA (5 ZILE DE MOBILITATE)

- 2 MOBILITĂŢI MUNTENEGRU (5 ZILE DE MOBILITATE)

- 1 MOBILITATE RUSIA (5 ZILE DE MOBILITATE)

 

CONTRACT 2019 KA107-062793

- 1 MOBILITATE DE FORMARE BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA

 

 

DETALII UNIVERSITĂŢI PARTENERE ÎN CADRUL ICM: MOBILITĂŢI DISPONIBILE ICM LA SELECŢIA DIN OCTOMBRIE 2021 (înscrieri pe erasmus.uab.ro în perioada 7-18 octombrie 2021)

 

Vă reamintim, conform art. 53, al. 4 din Regulament, "pot depune candidaturi doar cadrele didactice care au completate la zi fişele de disciplină în limba engleză  aferente cursurilor predate în cadrul UAB, pe platforma ccerasmus.uab.ro
De asemenea, pentru mobilităţile de predare atragem atenţia asupra următoarelor articole din Regulament:

Art. 52, al. 2: Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic poate beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar, însă, dacă există mobilităţi nealocate şi se impune ca acestea să fie realizate pentru a nu returna granturile, sau în cazul în care există suplimentări de fonduri pentru noi selecţii, in cazul mobilităţilor de predare se pot acorda mai mult de 2 stagii de mobilitate unui candidat, prioritar acelor candidaţi care au contribuit la atragerea studenţilor Erasmus+ către mobilităţile outgoing cât şi la atragerea studenţilor incoming şi care au participat activ la promovarea şi dezvoltarea internaţionalizării UAB.

al.4: Acţiunile de mobilitate pentru predare se vor desfăşura în instituţii de prestigiu din străinătate, în cadrul instituţiilor cu care UAB are parteneriate strategice, sau care se înscriu în politicile privind internaţionalizarea implementate de către conducerea UAB. În cazul în care un cadru didactic implementează mai mult de o mobilitate de predare, pe parcursul unui an academic, acestea se implementează obligatoriu în instituţii de prestigiu din străinătate conform procedurii operaţionale privind încheierea acordurilor bilaterale instituţionale.

Pentru mobilităţile de formare ale cadrelor didactice şi personalului de cercetare, cf. art. 75. al.1, granturile se alocă pentru participarea la acţiuni de "mobilitate de formare în cadrul instituţiilor de prestigiu din străinătate, conform ordinului Ministerului Educaţiei privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din străinătate" (ordinul nr. 5665/30.09.2020):

 


 Aplicaţiile se completează în limba engleză (cu excepţia candidaţilor care predau în cadrul UAB în alte limbi străine, respectiv limba franceză sau limba germană)

 


Accesează aici linkul pentru a completa formularul de aplicaţie online

 


 

 

Program de predare - Staff mobility agreement for teaching


Program de formare - Staff mobility agreement for training


 

 

Mobilităţi studenţi ICM

 

REZULTATE SELECTII STUDENTI MARTIE 2021

 

KA107 Studiu

 

 


Lista acorduri bilaterale studiu Erasmus+ International Credit Mobility 

 

Rezultate selecţie martie 2017 pentru mobilităţi de studiu ICM 2017-2018

 

Rezultate selecţie 31 mai 2017 pentru mobilităţi de studiu ICM 2017-2018

 

 

 

 

Programul Erasmus+ oferă, începând cu anul academic 2015-2016, posibilitatea cadrelor didactice şi nedicactice din învăţământul superior, precum şi studenţilor din toate cele 3 cicluri de studiu posibilitatea desfăşurării unei acţiuni de mobilitate în ţări partenere (din afara UE şi a ţărilor participante la Program non-UE: Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia şi Turcia), astfel:

 

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice;

 

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice;

 

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ.

 


 

Ţările partenere sunt grupate de către Comisia Europeană pe regiuni, marea majoritate a ţărilor lumii fiind eligibile să participe la Program.

 


 

În vederea finanţării unui proiect de mobilitate în cadrul acţiunii KA107 – International Credit Mobility, Universităţile participante direct la Program depun o cerere de finanţare la Agenţiile Naţionale, cerere bazată pe acordurile inter-instituţionale cu instituţii de învăţământ superior din ţări partenere.

 


 

Fluxurile de mobilitate finanţate, în urma evaluării calitative a cererii de finanţare de către AN, pot fi:

 

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice outgoing şi incoming;

 

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice cadre didactice outgoing şi incoming;

 

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ cadre didactice outgoing şi incoming.

 


 

Proiectele International Credit Mobility sunt implementate cu respectarea principiilor Cartei Erasmus+, a regulilor Programului, definite în Ghidul anual Erasmus+ al Comisiei Europene.