Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Erasmus mobilităţi cu ţări partenere

Programul Erasmus+ oferă, începând cu anul academic 2015-2016, posibilitatea cadrelor didactice şi nedicactice din învăţământul superior, precum şi studenţilor din toate cele 3 cicluri de studiu posibilitatea desfăşurării unei acţiuni de mobilitate în ţări partenere (din afara UE şi a ţărilor participante la Program non-UE: Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia şi Turcia), astfel:

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice;

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice;

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ.

 

Ţările partenere sunt grupate de către Comisia Europeană pe regiuni, marea majoritate a ţărilor lumii fiind eligibile să participe la Program.

 

În vederea finanţării unui proiect de mobilitate în cadrul acţiunii KA107 – International Credit Mobility, Universităţile participante direct la Program depun o cerere de finanţare la Agenţiile Naţionale, cerere bazată pe acordurile inter-instituţionale cu instituţii de învăţământ superior din ţări partenere.

 

Fluxurile de mobilitate finanţate, în urma evaluării calitative a cererii de finanţare de către AN, pot fi:

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice outgoing şi incoming;

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice cadre didactice outgoing şi incoming;

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ cadre didactice outgoing şi incoming.

 

Proiectele International Credit Mobility sunt implementate cu respectarea principiilor Cartei Erasmus+, a regulilor Programului, definite în Ghidul anual Erasmus+ al Comisiei Europene.

 

UAB implementează, începând cu anul academic 2015-2016, 2 proiecte KA107:

• contract 2015-1-RO01-KA107-014712, mobilităţi cu instituţii din Bosnia şi Herţegovina, China, Muntenegru, Serbia şi Uzbekistan;

• contract 2015-2-RO01-KA107-022664,, mobilităţi cu Rusia

 

 

Selectie Erasmus+ICM pentru predare si formare

Centrul de Relatii Internationale a deschis a treia etapă a competiţiei pentru granturile de predare a cadrelor didactice şi formare pentru cadrele didactice si personal administrativ. Dosarele pot fi depuse în perioada 10 februarie 2017 - 08 martie 2017, selecţia urmând a avea loc în data de 09 martie 2017. Vezi anuntul cu locurile disponibile

 

Lista acorduri bilaterale studiu Erasmus+ International Credit Mobility

 

Rezultate selecţie mobilităţi pentru studiu Erasmus+ ICM - 27.10.2016

 

Listă conţinut dosar de candidatură mobilităţi de predare / formare

 

Formular de candidatură pentru mobilităţi de predare

 

Formular de candidatură pentru mobilităţi de formare

 

Extras regulament mobilităţi pentru predare

 

Extras regulament mobilităţi pentru formare

 

Program predare

 

Program formare

 

Formare proiect

 

Predare proiect