Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Educational offer

Universitatea "1 Decembrie 1918"  din Alba Iulia este o instituţie publică de învăţământ superior care a dovedit la nivel naţional şi internaţional că are capacitatea de a face performanţă atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct de vedere al activităţii de cercetare, precum şi în ceea ce priveşte calitatea vieţii studenţeşti.

 

 

 

 

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, A CETĂŢENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI (DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, CELE ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE) PE CONT PROPRIU VALUTAR

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menţionate distinct)

 

DOMENIUL DE LICENŢĂ

Specializări LICENŢĂ

Nr. de credite

TOTAL LOCURI  cu frecvenţă

Taxă

EURO/ AN

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

ISTORIE

Istorie

180

10

1.980

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză

180

10

1.980

LIMBI MODERNE APLICATE

Traducere şi interpretare

180

10

1.980

 

TOTAL FACULTATE

 

30

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor

180

5

2.700

Economia turismului şi serviciilor

180

5

2.700

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

180

50

2.700

FINANŢE

Finanţe şi bănci

180

5

2.700

CONTABILITATE

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

5

2.700

MARKETING

Marketing

180

5

2.700

 

TOTAL FACULTATE

 

75

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

INFORMATICĂ

Informatică

180

5

2.700

Informatică ( în limba engleză)

180

50

2.700

INGINERIE ELECTRONICĂ,

TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Electronică aplicată

240

5

2.700

INGINERIA MEDIULUI

Ingineria mediului

240

5

2.700

INGINERIE GEODEZICĂ

Măsurători terestre şi cadastru

240

5

2.700

INGINERIE CIVILĂ

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

240

5

2.700

 

TOTAL FACULTATE

 

75

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

SOCIOLOGIE

Sociologie

180

5

1.980

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Asistenţă socială

180

5

1.980

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Administraţie publică

180

5

1.980

PSIHOLOGIE

Terapie ocupaţională

180

5

1.980

 

TOTAL FACULTATE

 

20

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEOLOGIE

Teologie ortodoxă pastorală

240

10

1.980

 

TOTAL FACULTATE

 

10

 

TOTAL UNIVERSITATE

210

 

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, A CETĂŢENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI (DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, CELE ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE) PE CONT PROPRIU VALUTAR

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menţionate distinct)

 

 

DINMENIUL DE MASTER

Programul de MASTER

Nr. credite

NUMĂR LOCURI

Taxa

EURO/an

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

ISTORIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană / Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

120

5

1.980

FILOLOGIE

Literatură şi cultură românească în context european /Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

120

5

 

TOTAL FACULTATE

10

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CONTABILITATE

Auditul şi controlul agenţilor economici /Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

120

5

2.700

ADMINSITRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii / Administrarea dezvoltării regionale durabile

120

5

ADMINSITRAREA AFACERILOR

Business Administration (în limba engleză)

120

10

FINANŢE

Bănci, asigurări şi pieţe financiare/ Fiscalitate şi management financiar

120

5

MARKETING

Marketing şi promovarea vânzărilor

120

5

 

TOTAL FACULTATE

30

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

INGINERIE GEODEZICĂ

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

120

5

2.700

INFORMATICĂ

Programare avansată şi baze de date

120

5

INGINERIA MEDIULUI

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

120

5

INGINERIE ELECTRONICĂ,

TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Sisteme electronice inteligente avansate

120

5

 

TOTAL FACULTATE

20

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

DREPT

Instituţii de drept privat / Ştiinţe penale şi criminalistică

60

5

1.980

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Asistenţă managerială si administrativă

120

5

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Management educaţional / Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

120

5

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

120

5

SOCIOLOGIE

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

120

5

 

TOTAL FACULTATE

25

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEOLOGIE

Teologie comparată / Mediere interculturală şi interreligioasă

120

5

1.980

 

TOTAL FACULTATE

5

 

TOTAL UNIVERSITATE

80

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, A CETĂŢENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI (DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, CELE ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE) PE CONT PROPRIU VALUTAR

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT – limba de predare română

 

ŞCOALA DOCTORALĂ

DOMENIUL DE DOCTORAT

DURATA STUDIILOR

NUMĂRUL

DE LOCURI

TAXA

EURO/

AN

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

ISTORIE

3 ANI

3

2.400

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE

FILOLOGIE

3 ANI

3

2.400

ŞCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE

CONTABILITATE

3 ANI

3

2.700

ŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE

TEOLOGIE

3 ANI

3

2.400

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, A CETĂŢENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI (DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, CELE ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE) BURSIERI AI STATULUI ROMÂN, ROMÂNI DE PRETUTINDENI ŞI PE CONT PROPRIU VALUTAR

 

 

ANUL PREGĂTITOR DE ÎNVĂŢARE A LIMBII ROMÂNE

 

 

BURSIERI AI STATULUI ROMÂN

 

FACULTATEA

DURATA STUDIILOR

NUMĂRUL

DE LOCURI

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1 AN

54

CU BURSĂ

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

FACULTATEA

DURATA STUDIILOR

NUMĂRUL

DE LOCURI

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1 AN

1

FĂRĂ BURSĂ

 

CONT PROPRIU VALUTAR

 

FACULTATEA

DURATA STUDIILOR

NUMĂRUL

DE LOCURI

TAXA

EURO/AN

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1 AN

5

1.980